การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด
วันที่ : 5 ก.พ. 2019
เข้าชม : 5

การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด


                  การนอนเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต จำนวนชั่วโมงของการนอนที่เพียงพอนั้นแตกต่างตาม

ช่วงอายุ การนอนช่วยรักษาสุขภาพและทำให้เราตื่นตัว ทำให้ระบบเผาผลาญและฮอร์โมนทำงานเป็นปกติ การนอนเป็นกุญแจ

สำคัญต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

                   ดร. Phyllis C. Zee ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความผิดปกติเรื่องการนอนหลับ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Northwestern ที่ Chicago ได้กล่าวไว้ว่า การนอนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของจิตใจ

เพราะมีผลต่อทั้งความตื่นตัว ความจำ การควบคุมอารมณ์ และสุขภาพกายอีกด้วย

                   เราต้องการการนอนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยปกติแล้วเวลานอนจะแปรผันตามอายุ

และขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ผู้ใหญ่มักจะต้องการการนอนอย่างน้อย 7 ชั่วโมงต่อคืน โดยสมาคมนอนหลับแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญ

18 คนได้ทบทวนการศึกษามากกว่า 300 เรื่องเพื่อที่จะระบุเวลานอนที่เพียงพอสำหรับช่วงอายุที่ต่างกัน ได้ข้อสรุปดังนี้

 

 
• ทารกแรกเกิด (0-3 เดือน) : 14-17 ชั่วโมง
• เด็กอ่อน (4-11 เดือน) : 12-15 ชั่วโมง
• วัยเริ่มคลาน (1-2 ปี) : 11-14 ชั่วโมง
• วัยก่อนวัยเรียน  (3-5 ปี) : 10-13 ชั่วโมง
• เด็กวัยเรียน (6-13 ปี) : 9-11 ชั่วโมง
• วัยรุ่น (14-17 ปี) : 8-10 ชั่วโมง
• วัยรุ่นตอนปลาย (18-25 ปี) : 7-9 ชั่วโมง
• ผู้ใหญ่ (26-64 ปี) : 7-9 ชั่วโมง
• ผู้สูงอายุ ( >65 ปี) : 7-8 ชั่วโมง
 
 
               การพักผ่อนที่เพียงพอตามระยะเวลาที่ร่างกายต้องการ จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกาย
ทำให้ร่างกายแข็งแรง อีกทั้งยังช่วยให้ระบบการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ทำงานได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี การพักผ่อนที่เพียงพอจึงมีส่วนสำคัญมากในด้านของคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกาย