วันที่ : 18 ต.ค. 2018
เข้าชม : 0

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

General Guarantee Conditions
          -   สินค้าประเภท Memory Foam ทุกรายการมีการรับประกันสินค้า 3 ปีนับจากวันที่ซื้อ และสินค้าที่นอน PU (โพลียูรีเทน) มีการรับประกันสินค้า 5 ปี
              โดยจะมีผลต่อเมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์มการรับประกันสินค้า ภายใน 15 วัน หลังจากที่ซื้อสินค้าไปแล้ว
          -   สินค้าทุกตัวครอบคลุมการเปลี่ยนสินค้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
          -   ระยะเวลาในการรับประกันสินค้าจะนับจากวันที่ซื้อสินค้า ไม่มีการคืนเงิน และขยายการรับประกันสินค้าออกไปเกินกว่าที่กำหนด
          -   รับประกันสินค้าภายใต้แบรนด์ Acmebell ทุกรายการ ยกเว้น ความแข็ง/ความอ่อน ของตัวโฟม ที่เกิดการจากเปลี่ยนแปลงตามสภาพของอุณภูมิ
          -   การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงการผิดปกติทางกายภาพ ที่เห็นอย่างได้ชัดเจนว่าตัวโฟมมีการยุบตัวลงมากกว่า 2 cm
          -   ต้องแสดงใบประกันสินค้ากับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการร้องขอเปลี่ยนสินค้า
          -   การรับประกันนี้ใช้สำหรับการเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น
 
The guarantee does not apply
          -  สินค้าเกิดความเสียหายที่เกิดจากตัวผู้ใช้งานผิดวิธี โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ และรักษาไม่ถูกวิธี
          -  สินค้าได้รับการงอ บีบ ฯลฯ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้วัสดุฉีกขาดหรือถูกเปลี่ยนรูปแบบถาวร
          -  สินค้าเปียกหรือแช่ของเหลว เนื่องจาก Memory Foam ดูดซับน้ำ ทำให้คุณสมบัติการใช้งานเสียหาย อย่างถาวร
          -  การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงตัวผ้าที่หุ้ม
          -  ในกรณีสินค้าถูกดัดแปลงหรือปรับปรุงโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทางบริษัท

 

Product Return 
          -  สามารถเปลี่ยนสินค้าได้หลังจากได้รับสินค้าไปภายใน 15 วัน โดยเงื่อนไข สินค้านั้นต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าสินค้าที่นำมาเปลี่ยน
          -  ในกรณีเปลี่ยนขนาดของสินค้า สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะประเภทหมอน รองเท้าใส่ในบ้าน และหมอนข้างเท่านั้น
          -  สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงกล่องของสินค้าด้วย
          -  ต้องแสดงใบเสร็จชำระเงินต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อทำการเปลี่ยนสินค้า